Larry Pratt takes on Obama’s ATF nomination.

Larry Pratt takes on Obama’s ATF nomination.

Larry Pratt on Fox News. 2.22.11.

Larry Pratt takes on Obama's ATF nomination.

Comments

comments

Speak Your Mind

*